Bo På landet

Det finnes ingen aktuelle nyheter i databasen.

Kontakt

Kontakt grunneier direkte for spørsmål omkring utleiehyttene som er presentert på disse sidene.
Hvis du har andre spørsmål eller er grunneier som ønsker få presentert et utleieobjekt her.

Kontakt:
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold
Storgata 55, 1870 Ørje
Tlf. 69 81 27 00

Du kan også kontakte oss på e-post eller mobil:

Øystein Toverud Tlf.: 91396674
Pål Sindre SvaeTlf.: 90550982
  

Du kan også klikke deg inn på Utmarksavdelingens egne sider på http://www.utmarksavdelingen.no/